Den nya tandvårdstödetNy tandvårdsförsäkring fr.o.m. juli 2008Staten ändrade reglerna i den allmänna tandvårdsförsäkringen från och med 1: a juli år 2008 så att de patienter med STÖRST behandlingsbehov skall få mest stöd.Den nya tandvårdstödet.Alla vuxna över 30 år får en tandvårdscheck som gäller under två år. För personer mellan 20 och 29 år eller över 75 år är beloppet på tandvårdschecken att vara 600 kr (300 kr/år). För personer som är 30 år eller äldre är beloppet 300 kronor (150 kr/år). Tandvårdschecken kan lösas in på valfri tandvårdsmottagning som är ansluten till Försäkringskassan.Checken får användas till valfri behandling. Staten har upprättat en så kallad referenslista för priser i tandvården. Utifrån denna lista har staten infört ett högkostnadsskydd enligt följande:Varje tandvårdsenhet kan välja att sätta sina egna priser, referenslistan är det högsta belopp som staten ersätter.Det innebär att man som patient kan behöva betala mellanskillnaden om mottagningens pris är högre än statens referenslista. Observera att hos oss följer vi referenspriserna så att våra patienter får den MAXIMALA ersättningen.Exempel på ersättning från försäkringskassan0-2999 krersättning 0%3000-14999 krersättning 50%14999 kr+ersättning 85%